Menu

Over ons

Financiering

Het Filiaal theatermakers is onderdeel van de basisinfrastructuur 2017 – 2020. We bedanken het Ministerie van OCW, de Gemeente Utrecht en het Fonds voor Cultuurparticipatie hartelijk voor hun vertrouwen en jaarlijkse financiële ondersteuning. We ontvangen incidenteel ondersteuning van Provincie Utrecht, VSBfonds, SNS REAAL Fonds, Lira Fonds, Elise Matilde Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, kfHein Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ en Stichting Zabawas.

Periode 2017-2020
Voor deze kunstenplanperiode hebben we prachtige adviezen gekregen van zowel Gemeente Utrecht als De Raad voor Cultuur voor de Culturele Basis Infrastructuur 2017-2020. Op alle fronten is men lovend.
Lees het advies van de Raad van Cultuur >>
Lees het advies van Gemeente Utrecht >>

Jaarverslag en Jaarrekening
Download jaarverslag & jaarrekening 2015>>
Download jaarverslag & jaarrekening 2016>>

ANBI gegevens
Ga naar ANBI gegevens >>