Menu

kunsteducatie
Over kunsteducatie

Bekijk hier ons aanbod voor het schooljaar 2022/2023 >>

Kunst is broodnodig voor het kinderbrein; het biedt de mogelijkheid om door verschillende brillen naar de wereld te kijken. Het prikkelt je verbeeldingskracht en helpt je om flexibel in het leven te staan. Goed kunstonderwijs is daarbij noodzakelijk. Daarom ontwikkelen we met veel zorg en precisie rond elke voorstelling kunsteducatie voor het onderwijs. Niet alleen om leerlingen en leerkrachten voor te bereiden op een theaterervaring, maar ook om bij te dragen aan de ontwikkeling van het creatief vermogen en 21e eeuwse vaardigheden.

Pedagogische en didactische aanpak
Onze programma’s sluiten aan bij de interesses en leefwereld van een kind. Speerpunten zijn:

  • Het vergroten van het creatief vermogen (spelen, vragen stellen, experimenteren en voorbij het vanzelfsprekende durven denken).
  • Aansluiting vinden bij ALLE leerlingen o.a. door rekening te houden met verschillende leerstijlen, opleidingsniveau, en verschil tussen jongens en meisjes.
  • Aansluiten bij het reguliere onderwijs met kennisneming van SLO kerndoelen.