Menu

over ons

Zakelijk

Het Filiaal theatermakers is onderdeel van de basisinfrastructuur 2021 – 2024. We bedanken het Ministerie van OCW, de Gemeente Utrecht en het Fonds voor Cultuurparticipatie hartelijk voor hun vertrouwen en jaarlijkse financiële ondersteuning.

Incidenteel ontvangen we financiële ondersteuning van Provincie Utrecht, VSBfonds, SNS REAAL Fonds, Lira Fonds, Elise Matilde Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, kfHein Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds Podiumkunsten en Stichting Zabawas.