Menu

over ons

ANBI gegevens

Algemene gegevens
Adres: Kapelweg 7, 3566 MK Utrecht
Statutaire Naam: Stichting Het Filiaal theatermakers
RSIN of fiscaal nummer: 802924256

Contactgegevens
Telefoon: 030 2734956
Website: http://www.hetfiliaal.nl
Algemeen e-mailadres: info@hetfiliaal.nl

Doelstelling van organisatie
Met onze voorstellingen en de bijbehorende kunsteducatie willen we zoveel mogelijk kinderen en volwassenen verrassen, emotioneren en op een andere manier naar de wereld laten kijken. Door zowel openbare- als schoolvoorstellingen te spelen, bereikt Het Filiaal theatermakers (HFt)  alle lagen van de bevolking. HFt heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen beleidsplan:
“Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal”. Dit citaat van Albert Einstein verwoordt kernachtig de visie van Het Filiaal theatermakers. HFt is het jeugd- en muziektheatergezelschap van regio Midden- Nederland, maakt deel uit van de basisinfrastructuur en is gevestigd in Fort Blauwkapel in Utrecht. De producties van HFt zijn divers wat betreft volume, artistieke inhoud en leeftijdsgroep maar altijd speels, dynamisch, muzikaal en levenslustig. In een tijd waarin het meestal gaat om “input en output” en de meerwaarde van kunst en cultuur ter discussie staat, streven wij onbekommerd naar lenige hersenen en vrije geesten. Met onze voorstellingen willen we zoveel mogelijk kinderen en volwassenen verrassen, emotioneren en op een andere manier naar de wereld laten kijken. En bij elke voorstelling wordt, met gebruikmaking van diverse kunstdisciplines, een aanvullend programma ontwikkeld waarmee op school en thuis de theaterervaring wordt verlengd en verdiept.

Kinderen die nu onbevangen van hun eerste theaterervaring genieten, zullen ook in hun latere leven vaker naar kunst en cultuur gaan en er zelf vaker aan deelnemen. En dat dat niet alleen voor de persoon zelf een meerwaarde heeft, maar ook voor stad en maatschappij voordeel oplevert, is allang geen nieuws meer.

Het gezelschap werkt met wisselende teams van acteurs, gastregisseurs, tekstschrijvers, ontwerpers en musici. De kern bestaat uit artistiek leider Monique Corvers, componist/musicus Gábor Tarján en objecttheatermaker Ramses Graus. De zakelijke leiding is in handen van Josine Gilissen. We beschikken over een sterk en hecht ondersteunend team. Voor techniek, licht en geluid werken we met een vaste kern van freelancers. Aan HFt is een cultuurcoach verbonden die op twee brede scholen in Utrecht werkzaam is.

Bestuurssamenstelling
Jacqueline Duerinck – voorzitter
Ward Rennen – secretaris
Jan Ravesteijn – penningmeester/vice-voorzitter
Walther van den Heuvel – lid
Bouchra Talidi – lid

Beloningsbeleid bestuur
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vakantiegeld

Beloningsbeleid directie
conform CAO Toneel en Dans

Beloningsbeleid Personeel
conform CAO Toneel en Dans

Downloads:
Stichting Het Filiaal Balans en Exploitatierekening 2014 >>
Het Filiaal korte terugblik op kunstenperiode 2009 – 2012 >>
Het Filiaal theatermakers jaarverslag en jaarrekening 2015 >>
Het Filiaal theatermakers jaarverslag en jaarrekening 2016 >>

Stichting Het Filiaal theatermakers bestuursverslag 2017

Stichting Het Filiaal theatermakers jaarrekening 2017
Het Filiaal theatermakers – Kerngegevens Jaarrekening 2019 inzake publicatieplicht ANBI
Het Filiaal theatermakers – Kerngegevens Jaarrekening 2020 inzake publicatieplicht ANBI
Het Filiaal theatermakers Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen