Menu

kunsteducatie

De cultuurcoach in Hoograven

Onze cultuurcoach brengt een verbinding tot stand tussen Het Filiaal theatermakers en de scholen in de Utrechtse wijk Hoograven. De Filiaalvoorstellingen en de daar bijbehorende educatie zijn inmiddels een vast onderdeel geworden van het schoolprogramma op de Brede School Hoograven.

We vinden het belangrijk om ook de kinderen die van huis uit niet automatisch in contact komen met kunst, te raken en te zich te laten verwonderen. Het meemaken van kunstervaringen kan je verleiden om op andere manieren (door het oog van de kunstenaar) naar jezelf en de wereld te kijken. Daarnaast kan een kunstervaring het gevoel oproepen om mee te willen doen.

Om zowel op productieve- als op receptieve kunsteducatie in te spelen, worden er op basis van de inhoud en/of de vorm van de voorstelling lessen gegeven in de klas. Daarnaast kunnen kinderen kiezen voor een naschoolse theatercursus waarin de verbinding wordt gelegd tussen het ervaren van professionele kunst en het zelf beoefenen van kunst. Zo ontdekken leerlingen hun affiniteit en talenten.

Ook zoekt de cultuurcoach samen met de leerkracht naar manieren om creatieve werkvormen in te zetten bij reguliere schoolvakken, zo zijn bijvoorbeeld de taal -en theaterlessen ontstaan.

Nog meer weten over wat de cultuurcoach doet?
Neem contact op met Anne-Marie Knippels