Menu

kunsteducatie

De cultuurcoach in Hoograven

Onze cultuurcoach brengt een verbinding tot stand tussen Het Filiaal theatermakers en de scholen in de Utrechtse wijk Hoograven. De Filiaalvoorstellingen en de daar bijbehorende educatie zijn inmiddels een vast onderdeel geworden van het schoolprogramma op de Brede School Hoograven.

We vinden het belangrijk om ook de kinderen die van huis uit niet automatisch in contact komen met kunst, te raken en te zich te laten verwonderen. Het meemaken van kunstervaringen kan je verleiden om op andere manieren (door het oog van de kunstenaar) naar jezelf en de wereld te kijken. Daarnaast kan een kunstervaring het gevoel oproepen om mee te willen doen.

Om zowel op productieve- als op receptieve kunsteducatie in te spelen, worden er op basis van de inhoud en/of de vorm van de voorstelling lessen gegeven in de klas. Daarnaast kunnen kinderen kiezen voor een naschoolse theatercursus waarin de verbinding wordt gelegd tussen het ervaren van professionele kunst en het zelf beoefenen van kunst. Zo ontdekken leerlingen hun affiniteit en talenten.

Ook zoekt de cultuurcoach samen met de leerkracht naar manieren om creatieve werkvormen in te zetten bij reguliere schoolvakken, zo zijn bijvoorbeeld de taal -en theaterlessen ontstaan.

Weg van Kunst, een kunstroute door de wijk Hoograven
Het Filiaal theatermakers is sinds tien jaar actief als cultuurcoach in de Utrechtse wijk Hoograven. Cultuurcoach Anne-Marie Knippels maakt een verbinding tussen Het Filiaal theatermakers en de Brede School Hoograven. Via kunstlessen op school worden leerlingen uitgedaagd hun eigen creativiteit en talenten te ontdekken.

Dit 10-jarige jubileum werd gevierd met een wervelende kunstroute door de wijk, geïnspireerd op de Filiaalvoorstelling Back to Oz. Samen met verschillende partners in de wijk waaronder de HKU Fine art en de Helling werd het een bijzonder evenement. Als klap op de vuurpijl werd op eerste Kerstdag de gele loper uitgerold voor 100 kinderen en ouders die als echte Vips met touringcars vanuit Hoograven vertrokken richting de Stadsschouwburg waar zij de voorstelling Back to Oz te zien kregen. 

Nog meer weten over wat de cultuurcoach doet?
Neem contact op met Anne-Marie Knippels